Akupunktur

AKUPUNKTUR-
BEHANDLING

Ett antal fina nålar sticks in i akupunkturpunkter som kan finnas i muskler, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålarna stimuleras vävnaden och närliggande nerver.

Det uppstår en känsla som kan beskrivas som pirrande, avdomnad eller tryckande. Akupunktur är en mångfacetterad behandlingsmetod som framförallt har använts inom svensk sjukvård för behandling av smärta alltsedan den blev godkänd av Socialstyrelsen 1984.

Tillbaka

Akupunktur på Min Naprapatklinik

På Min Naprapatklinik är den mest förekommande metoden med nålar sk. Dry Needling. Läs mer om det här: Men några av oss använder även klassisk Akupunktur i kombination med övrig behandling. Det går också bra att sätta elstimulering på nålarna och det är ytterligare behandlingsmetod som vi kan använda oss av.
Akupunktur användas inom svensk sjukvård som smärtlindring från muskler leder och skelett. Evidensen kring vad som exakt händer vid akupunkturbehandling är inte helt klarlagt i forskningen men behandlingsformen har överlevt i många tusen år och härstammar från traditionell kinesisk medicin. Dessutom är behandlingen mycket effektiv och kraftfull med tanke på den “enkla insatsen” den kräver, både för patient och terapeut. Det finns många olika diagnoser som kan avhjälpas med traditionell akupunktur.

Traditionell akupunktur- Hur går det till?

Denna form av behandling kräver mycket tid. Avsikten och målet med behandlingen är att smärtlindra över lång tid genom att stimulera kroppens egna smärthämmande system. Det kan ha god effekt vid långvariga smärttillstånd. Och att uppnå resultat tar olika lång tid för olika individer. Men som grund ligger 2-3 behandlingar per vecka om ca 30 min nål-tid över ca fem till tio veckor. Efter ca fem behandlingar kommer patienten att känna skillnad och efter X antal veckor glesar vi ut besöken och till slut kan vi ses ca en gång per 6 månader för en “påfyllnad/ påminnelse av energi till systemet. Detta är den Västerländska formen av Österländska akupunktur.
Med hänsyn till behandlingsupplägget så passar detta naprapat besöken mindre bra.

Dry Needling

Dry needling är en form av behandling med nålar som den västerländska medicinen har anammat. Den är kort, kraftfull och effektiv. Detta kombineras väldigt väl med naprapatens övriga behandlingar. Sterila extremt tunna nålar appliceras över och i sk. triggerpunkter i musklerna. När naprapaten träffar rätt uppträder en sk Twitch. Detta är en ofrivillig snabb kontraktion av muskelfibrer som gör att den behandlade muskeln hoppar/ rycker till. Känslan som uppstår är kraftfull och tryckande varm och smärta kan projiceras till annan del av kroppen. Naprapaten arbetar i samklang med patienten som kan styra hur mycket av denna kraftfulla stimuleringen hen klarar. Efter en kort stund avtar den eventuella smärtprojiceringen och när muskeln slutar uppvisa aktiva twitch är behandling för den punkten klar.
Dry needling släpper spänningar och ökar blodcirkulationen väldigt effektivt i muskelvävnad. Den ökade cirkulationen bidrar till smärtlindring.
Dry needling går att applicera över hela kroppen och i alla muskler. Alla naprapater på Min Naprapatklinik är utbildade och tränade i Dry Needling. Dessa symtom behandlar vi effektivt med nålar:
● Huvudvärk
● Ländryggssmärta
● Akuta ryggskott
● Ischias
● Stelhet mellan skulderbladen
● Knäsmärtor
● Muskelbristningar
● Skuldersmärta
● Nackspärr
● Karpaltunnelsyndrom
● Tennis- och golfarmbåge
● Behinneinflammation
● Smärta ut i armarna/ händer och fingrar
● Hälsporre/plantar fasciit
● Piriformissyndrom

Biverkningar av nålbehandlingar

De vanligaste biverkningar är en ömhet som uppträder direkt i anslutning till behandlingen i den berörda muskeln. Detta brukar kännas som stelhet och träningsvärk och är helt ofarligt och övergående. Andra vanliga och mindre vanliga biverkningar är små blåmärken och blödningar där nålarna har suttit. Dessa försvinner av sig självt på några dygn.

Det är alltid bra att röra sig lugnt och dricka mycket vatten efter alla form av akupunktur behandling.

Tillbaka

Länkar:

https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/smartbehandlingar-och-rehabilitering/akupunktur/

https://akupunkturforbundet.se/forskning-om-akupunktur/

http://www.triggerpoints.net/