Akupunktur på Min Naprapatklinik

Akupunktur på Min Naprapatklinik

Ett antal fina nålar sticks in i akupunkturpunkter som kan finnas i muskler, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålarna stimuleras vävnaden och närliggande nerver som en följd av det uppstår en känsla som kan beskrivas som pirrande, avdomnad eller tryckande.

Akupunktur på Min Naprapatklinik är en behandlingsmetod som framförallt har använts inom svensk sjukvård för behandling av smärta sedan den blev godkänd av Socialstyrelsen 1984.

Dry needling på Min Naprapatklinik

Dagligdags arbetar vi mest med så kallad dry needling som är en enklare och kraftfullare upplevd form av nålbehandling.  Några av terapeuterna använder även klassisk akupunktur i kombination med naprapatens övriga tekniker. Det går också bra att sätta el-stimulering på nålarna som är ytterligare en behandlingsmetod att använda nålarna till.

Dry needling är behandling med nålar som den västerländska medicinen har anammat. Den är kort, kraftfull och effektiv. Behandlingen kombineras väldigt väl med naprapatens övriga insatser. Sterila tunna nålar appliceras över och i sk. triggerpunkter. Träffar naprapaten rätt uppträder en sk Twitch. Detta är en ofrivillig snabb kontraktion av muskelfibrer som gör att den behandlade muskeln hoppar/ rycker till. Känslan som uppstår är kraftfull och tryckande varm och smärta kan projiceras till annan del av kroppen.

Naprapaten arbetar i samklang med patienten som kan styra hur mycket av denna kraftfulla stimuleringen hen klarar. Dry needling släpper spänningar och ökar blodcirkulationen effektivt i muskelvävnad. Den ökade cirkulationen bidrar till smärtlindring. Tekniken går att applicera över hela kroppen och i alla muskler. Alla naprapater på Min Naprapatklinik är utbildade och tränade i Dry Needling.

Smärtlindring med akupunktur

Akupunktur användas inom svensk sjukvård som smärtlindring från muskler leder och skelett. Evidensen kring vad som exakt händer vid akupunkturbehandling är inte helt klarlagt i forskningen men behandlingsformen har överlevt i många tusen år. Från början härstammar nålbehandlingar från traditionell kinesisk medicin. Behandling med nålar är mycket effektiv och kraftfull med tanke på den “enkla insatsen” den kräver, både för patient och terapeut. Det finns många olika diagnoser som kan avhjälpas med traditionell akupunktur.

Traditionell akupunktur på Min Naprapatklinik-Hur går det till?

Denna behandlingsform kräver mycket tid. Avsikten och målet med behandlingen är att smärtlindra över lång tid genom att stimulera/ öka kroppens egna smärthämmande system. Det kan ha god effekt vid långvariga smärttillstånd. Resultatet tar olika lång tid att uppnå för olika individer. Som grund ligger 2-3 behandlingar per vecka om ca 30 min som löper över en period om ca fem till tio veckor. Efter ca fem behandlingar kommer patienten att känna skillnad och efter X antal veckor glesar vi ut besöken och till slut kan vi ses ca en gång per 6 månader för en “påfyllnad/ påminnelse av energi till systemet. Detta är den Västerländska formen av Österländska akupunktur. Med hänsyn till behandlingsupplägget så passar detta naprapat besöken mindre bra.

Dessa symtom behandlar vi effektivt med nålar:

● Huvudvärk
● Ländryggssmärta
● Akuta ryggskott
● Ischias
● Stelhet mellan skulderbladen
● Knäsmärtor
● Muskelbristningar
● Skuldersmärta
● Nackspärr
● Karpaltunnelsyndrom
● Tennis- och golfarmbåge
● Behinneinflammation
● Smärta ut i armarna/ händer och fingrar
● Hälsporre/plantar fasciit
● Piriformissyndrom

Möjliga biverkningar av nålbehandlingar

De vanligaste biverkningar är en ömhet som uppträder direkt i anslutning till behandlingen i den berörda muskeln. Detta brukar kännas som stelhet och träningsvärk och är helt ofarligt och övergående. Andra vanliga och mindre vanliga biverkningar är små blåmärken och blödningar där nålarna har suttit. Dessa försvinner av sig självt på några dygn.

Det är alltid bra att röra sig lugnt och dricka mycket vatten efter alla former av akupunkturbehandling.

Länkar:

https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/smartbehandlingar-och-rehabilitering/akupunktur/
https://akupunkturforbundet.se/forskning-om-akupunktur/
http://www.triggerpoints.net/