Domningar/smärta i armar

Symtom ut i armen kan te sig på många olika sätt, man kan uppleva domningar och smärta men även stickningar, pirrningar, stelhet, svaghet och en tyngdkänsla ut i armen.

Dessa obehag kan bero på flera olika saker, den vanligaste orsaken är spända muskler i nacke och skuldror som ger symtom ut i armen. Men symtom i armen kan även bero på att en nerv eller ett kärl kläms i någon passage på väg ut till armen, ett diskbråck i nacken eller förträngningar pga artros i nacken.

Förebygga

Statisk belastning och stillasittande är en bakomliggande orsak till många av dagens muskeloskeletala besvär, som till exempel smärta och/eller domningar ut i armen. För att förebygga detta är det därför viktigt att röra på sig, både på jobbet och fritiden. Din hållning kan spela en viktig roll så se till att du har en god ergonomi på din arbetsplats, tar mycket pauser och rör på dig flera gånger under dagens gång. Ju större delar av kroppen du involverar ju bättre, men fokusera framförallt på att röra på nacken, skuldror och armarna för att förebygga obehag ut i armen. Din naprapat kan även hjälpa dig med specifika tips och övningar för just dig.

Vad kan man göra åt det?

Som nämnt ovan kan man se till att röra på sig mer, se över sin ergonomi på jobbet, variera sina arbetsposition och även röra på framförallt nacke, axlar och armar under arbetsdagens gång. Hjälper inte detta kan du få hjälp av din naprapat. Naprapaten kommer undersöka dig utifrån dina symtom och vad du berättar. Detta görs för att komma fram till vad som orsakar dina besvär, den vanligaste orsaken är muskulära spänningar i nacke, skuldror och axlar som refererar symtom ut i armen, och detta är något din naprapat framgångsrikt kan hjälpa dig att behandla.

Om det efter undersökningen skulle visa sig att det rör sig om något din naprapat inte kan behandla kan denne hänvisa dig vidare till rätt instans för vidare utredning.