Gällande Coronaviruset och COVID-19

Kära patient!

Coronavirus och Min Naprapatklinik

Här kan du läsa om vad som gäller om du känner av virus symtom och har en tid bokad hos Min Naprapatklinik.

Har du en bokad tid hos oss men har symptom som liknar luftvägsinfektion med några av följande symptom;

  • feber,
  • hosta,
  • trötthet,
  • huvudvärk,
  • värk i kroppen i övrigt och snuva?

 – Då bör du stanna hemma!!

Om du har symptom och en bokad tid – kontakta oss via mejl eller telefon så hjälper vi dig att boka en ny tid vid ett senare tillfälle.

Har du symptom och tänker boka tid – avvakta med det och kontakta oss via mejl eller telefon för rådgivning.
Tel: 08- 410 99 222
Mail: boka@minnaprapatklinik.se

Bra information om Coronavirus och Min Naprapatklinik får du via Folkhälsoinstitutet och Vårdguiden 1177.

Tillsammans gäller det att vi minskar risken att sprida virus vidare för att avlasta vården så de räcker till för de som blir allvarligt sjuka.

Hur skyddar man sig?

Goda råd om vad du kan tänka på för att skydda dig själv och andra är enligt WHO;
• Tvätta regelbundet händerna noggrant (20-40 sekunder) med tvål och vatten
• Använd handsprit om sådan finns tillgänglig (inte lika viktigt som handtvätt med tvål och vatten)
• Håll dig på minst en meters avstånd till någon som hostar eller nyser
• Undvik att röra vid dina ögon, näsa och mun utan att ha tvättat händerna noggrant
• Täck din mun med armvecket alternativt en pappersnäsduk när du hostar och nyser. Kasta pappersnäsduken i täckt papperskorg eller spola ner i toalett direkt efteråt
• Tvätta regelbundet av ytor och föremål som används av flera med desinfektionsmedel
• Undvik oskyddad kontakt med bondgårdsdjur eller vilda djur
Om du känner dig sjuk – stanna hemma
• Om du utvecklat feber, torrhosta och/eller svårigheter att andas – sök medicinsk hjälp/rådgivning så snart som möjligt då symptomen kan vara tecken på luftvägsinfektion orsakad av viruset. Om du besöker en vårdenhet – ring i förväg och informera om du själv rest nyligen eller varit i kontakt med någon annan som rest
• Håll dig uppdaterad om läget vad gäller COVID-19. Följ råd som kommer från myndigheter eller från hälso- och sjukvården.

Övriga frågor:
boka@minnaprapatklinik.se

Här kan du både Boka, Av- och Omboka din tid enkelt online.