LEDBEHANDLING MOBILISERING

En behandlingsteknik som, likt manipulationsbehandling syftar till att normalisera och förbättra rörligheten samt minska smärta i en led eller kroppsdel.

Mobiliseringsbehandlingar kan utföras både på ryggradens leder och på extremitetslederna och man kan gå till väga på lite olika sätt.

  • Mekanisk mobilisering innebär att terapeuten utför mjuka, rytmiska och upprepade rörelser av den aktuella leden.
  • MET (Muscle Energy Technique) innebär att terapeuten för leden till ett visst läge. Sedan aktiverar patienten muskulaturen i det berörda området och arbetar emot terapeutens tryck i olika riktningar. Detta görs i ca 5-10 sekunder vartefter patienten slappnar av. Rörelsen upprepas ex antal gånger beroende på graden av smärta, stelhet etc.
  • PIR (Postisometrisk Relaxation) liknar MET men med den skillnaden att istället för att patienten utför ett medvetet motarbete så ber terapeuten patienten att rikta blicken åt olika håll samt andas in och andas ut på givna direktiv.

Genom att använda dessa tekniker påverkar man bland annat de så kallade senspolarna i muskulaturen som i sin tur har en effekt på muskelns anspänningsgrad och i förlängningen leder detta till avslappning och minskad smärta.

Om man som patient upplever manipulationsbehandling som obehagligt kan detta vara ett bra alternativ beroende på vilken typ av besvär man drabbats av.

Vill du läsa mer om mobilisering? Kolla in någon av länkarna nedan:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2704351/
https://www.researchgate.net/publication/51030962_The_Immediate_Effects_of_Muscle_Energy_Technique_on_Posterior_Shoulder_Tightness_A_Randomized_Controlled_Trial

Tillbaka