Naprapat Sickla

Naprapati betyder ”att korrigera lidande”. Det är en form av manuell terapi som kom till Sverige i början på -70 talet och idag är naprapater Sveriges största yrkeskår inom manuell medicin och innehar sedan 1994 Legitimation från Socialstyrelsen.

Alla naprapater på Min Naprapatklinik är alla medlemmar i Svenska Naprapatförbundet med patientskadeförsäkring.

Vi på Min Naprapatklinik arbetar med tekniker som grundar sig i evidens och beprövad erfarenhet. Vi är utbildade i ortopedisk manuell medicin och diagnostisering av skelett, leder, nerver och muskler.

Vad gör en naprapat?

Naprapaten använder sina händer för att minska smärta, förbättra eller optimera funktion, påskynda läkning vid rehabiliterings tillstånd eller skada. Vi är experter på att lokalisera ”svaga länkar” i patientens kropp. Det är områden som behöver mer uppmärksamhet av någon form. Det kan handla om mer rörlighet, mer styrka mer kontroll eller mindre rörlighet och istället förbättrad stabilitet.

Naprapater har många olika tekniker att använda för att uppnå önskat mål med behandlingen. Ibland använder vi tekniker med olika tillbehör som nålar, gummiband, el- stimulering osv. Naprapater förebygger smärta och utbildar patienten i sin egen kropp, påvisar svaga länkar och instruerar vad som är viktigt att tänka på för att minska risken till återfall i framtiden. Vi kan ge råd om ergonomi samt tränings specifika övningar designade just efter patientens behov.

Hur arbetar en naprapat i Sickla / Hur går ett besök till?

Under första besöket kommer naprapaten be dig fylla i en hälsodeklaration med många olika frågor om din hälsa, din bakgrund samt sjukdomshistoria. Detta är viktiga uppgifter för naprapaten för att ställa rätt diagnos. Naprapaten ber dig berätta om dina besvär och vad du vill ha hjälp med. Hen kommer ställa många frågor om smärtans uppkomst, karaktär, dygnsvariation hur länge du haft besvär, är det första gången, träningsvanor, sovvanor, arbete och fritid med familj och liknande. Alla svar på frågorna hjälper naprapaten att skapa en tydlig bild över patientens situation.

Undersökning i Sickla

Nu vill naprapaten undersöka dig. Oftast är det enkelt om patienten kan klä av sig kläderna på den kroppsdelen som de söker för. Nu ber naprapaten patienten att visa olika rörelser och naprapaten instruerar, tittar och analyserar vad som sker. Naprapaten har en massa olika ortopediska manuella tester att välja bland. Vilka hen väljer beror på vad patienten har för besvär. Men det grundar sig på att naprapaten på detta sätt kan börja med att utesluta allvarliga diagnoser för att försöka ringa in problemområdet och rätt struktur. Svaren på testerna ligger som grund för diagnostisering.

Diagnostisering

Nu har naprapaten skaffat sig en tydlig bild av dina besvär och har en första preliminär diagnos (vad hen misstänker är problemet).

Behandling i Sickla

Nu kan naprapaten välja och vraka mellan behandlingsmodeller som passar bäst för just den patienten som hen har framför sig. Alla kroppar och människor ser olika ut och har olika förutsättningar. Därför är det inte säkert att en viss behandling fungerar just där och då på den specifika patienten. Naprapaten lägger upp en plan och börjar behandlingen. All behandling sker i samförstånd och på patientens villkor.

Efter behandlingen

När behandlingen är klar är det vanligt att man blir lite trött och mosig. Ibland kan patienten uppleva stelhet och lätt molande värk kring området som är behandlat. Detta är övergående och ett sätt för kroppen att tala om att den behöver återhämtning. Det är viktigt att lyssna på kroppen efter en behandling. Drick mycket vatten och följ råden som din naprapat ger dig. Ofta får du tips, råd och övningar som du ska göra och naprapaten förklarar sin vidare plan och flera olika åtgärder som krävs för att du ska bli fri från dina besvär.

Målet med besöket är att du och din kropp ska fungera helt efter dina önskemål. När din kropp fungerar felfritt får du större utrymme och frihet i vardagen. Enklare att skutta upp i trappor, lyfta barn, klippa häcken, träna för en klassiker eller plocka ur diskmaskinen. En enklare vardag med fler valmöjligheter. Ska du cykla eller springa till jobbet? När börjar du?

Naprapater tar bort smärta och ser till att den inte kommer tillbaka.
Vi hjälper dig när du har ont.

Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Naprapati
https://naprapater.se/naprapati/naprapati-2
https://www.mikaelklintmark.se/behandling

Vanliga besvär vi behandlar

En naprapat kan hjälpa till vid många olika tillstånd i kroppen. Och man behöver inte ha ont för att komma till oss även om många har det. Här är några exempel på tillstånd då naprapatbehandling är mycket effektivt:

 • Smärta i ländrygg, bröstrygg eller nacke
 • Huvudvärk, migrän
 • Stelhet i axlar
 • Stelhet mellan skulderbladen
 • Smärta domningar eller trötthet i armar och händer- musarm, karpaltunnelsyndrom
 • Smärta kring höfter och säte
 • Smärta domningar i ben- ischias
 • Allmän trötthet vid träning
 • Problem med knäleder, fotleder
 • Motions och Idrottsskador
 • Rehabilitering och Pre-habilitering

Våra behandlingsmetoder

Naprapater använder många olika tekniker i sina behandlingar. Vilka tekniker naprapaten använder beror på många olika saker och tillsammans med patienten bestämmer hen det under behandlingen.

Här är några exempel på tekniker som vi använder oss av:

 • Ledjustering
 • Manipulation
 • Mobilisering – återställer normal rörelse i en annars stel och osmidig led
 • Mjukdelar Triggerpunkter, massage, stretching.
 • Nålbehandlingar – akupunktur, el-akupunktur eller dry needling.
 • Tejp I förebyggande och läkande syfte
 • Nervmobilisering – minskad spänning och smärta i muskler och leder
 • Rehabiltering- träning och prehab för att förebygga
 • Ergonomi – råd och tips för säkrare arbetsmiljö
 • Inspiration – föredrag, utbildning och träning