Min Naprapatklinik och Corona!

Nya riktlinjer gällande Coronaviruset och COVID-19

Coronavirus och behandlingar på Min Naprapatklinik

 

Är du helt frisk idag? Annars vänd hem igen och omboka din tid! Ingen debitering vid sen avbokning under pandemin. 

Har du minsta lilla symtom på virus/ förkylning så ska du vara hemma!

 • feber,
 • hosta,
 • trötthet,
 • huvudvärk,
 • värk i kroppen i övrigt och snuva?

Så här hanterar vi Coronavirus och behandlingar på Min Naprapatklinik

Vi som arbetar är fullt friska och vi vill kunna fortsätta jobba!  

Avboka din tid på knapparna nedan eller kontakta oss:
Tel: 08- 410 99 222
Mail: boka@minnaprapatklinik.se

Bra information om Coronavirus och Min Naprapatklinik får du via Folkhälsoinstitutet och Vårdguiden 1177.

Lokala allmänna råd för Region Stockholm.

För den som vistas i Stockholm län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Coronavirus och behandlingar på Min Naprapatklinik

Hur skyddar man sig mot virus?

• Tvätta regelbundet händerna noggrant (20-40 sekunder) med tvål och vatten.
• Använd handsprit om sådan finns tillgänglig (inte lika viktigt som handtvätt med tvål och vatten)
• Håll dig på minst med 2 meters avstånd till någon som hostar eller nyser.
• Undvik att röra vid dina ögon, näsa och mun utan att ha tvättat händerna noggrant innan.
• Täck din mun med armvecket alternativt en pappersnäsduk när du hostar och nyser. Kasta pappersnäsduken i täckt papperskorg eller spola ner i toalett direkt efteråt.
• Tvätta regelbundet av ytor och föremål som används av flera med desinfektionsmedel.

Om du känner dig sjuk – stanna hemma!!
• Om du utvecklat feber, torrhosta och/eller svårigheter att andas – sök medicinsk hjälp/rådgivning så snart som möjligt då symptomen kan vara tecken på luftvägsinfektion orsakad av viruset. Om du besöker en vårdenhet – ring i förväg och informera om du själv rest nyligen eller varit i kontakt med någon annan som rest
• Håll dig uppdaterad om läget vad gäller COVID-19. Följ råd som kommer från myndigheter eller från hälso- och sjukvården.

 

Övriga frågor:
Avboka din tid på knapparna nedan eller kontakta oss:
boka@minnaprapatklinik.se
Eller ring oss så hjälper vi dig: 08- 410 99 222